• Bạch thủ lô: 00 – Lót 00

• Song thủ lô: 26 - 62

• Lô kép: 88, 11, 33

• Lô xiên 2: 97 - 41

• Lô xiên 3: 24 - 98 - 54

• Lô 3 càng: 583 - 517