Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
42 17 lượt 73 3 lượt
67 16 lượt 69 3 lượt
87 15 lượt 98 4 lượt
84 14 lượt 29 4 lượt
36 13 lượt 47 4 lượt