5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
18 13 lần 22/03/2023
43 10 lần 15/03/2023
49 10 lần 22/03/2023
28 10 lần 08/03/2023
00 9 lần 01/03/2023