Cầu đặc biệt 55 - 43
Cầu lô 91 - 18 - 70
Cầu lô xiên 91 - 58 - 06
Cầu bạch thủ 46
Cầu lô kép 44 - 00