Cầu đặc biệt 67 - 94
Cầu lô 33 - 77 - 92
Cầu lô xiên 07 - 51 - 53
Cầu bạch thủ 20
Cầu lô kép 22 - 77