Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
Giải tám 99 17 21 09
Giải đặc biệt 902037 946920 381533 694523
Loto xiên 2 12 - 53 97 - 33 93 - 31 80 - 79
Loto xiên 3 09 - 36 - 26 19 - 02 - 27 67 - 12 - 64 70 - 79 - 66