• Song thủ lô: 09-90

• Lô xiên: 51 - 38 - 54

• Lô 3 càng : 649 - 786 - 774

• Kép đẹp: 55 - 88