• Bạch thủ lô: 55

• Lô dàn: 55 - 64 - 93

• Lô Xiên: 45 - 94 - 91

• Lô Kép : 55 - 22

• Sát kép: 67 - 76