• Bạch thủ lô: 84

• Lô dàn: 28 - 36 - 98

• Lô Xiên: 76 - 86 - 09

• Lô Kép : 55 - 99

• Sát kép: 23 - 32