Đặc biệt ngày tiếp theo sau khi về 57

Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
21/08/2021 69157 22/08/2021 98711
28/03/2015 45057 29/03/2015 20019
16/05/2009 37457 17/05/2009 61952
11/04/2009 11857 12/04/2009 41172
31/01/2009 04657 01/02/2009 85898