Đặc biệt ngày tiếp theo sau khi về 63

Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05/06/2021 10263 06/06/2021 73663
20/01/2018 69463 21/01/2018 87139
18/03/2017 28263 19/03/2017 34365
18/12/2010 92963 19/12/2010 80502