5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Về gần nhất
42 17 lần 02/06/2023
67 16 lần 31/05/2023
87 15 lần 31/05/2023
84 14 lần 02/06/2023
36 13 lần 29/05/2023