Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

20betyeuanh
HOTNhà cái uy tín: Kubet

Thống kê đầu đuôi Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 03/06/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-06-2023 6 lần1 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
26-05-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
19-05-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
12-05-2023 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
05-05-2023 2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
28-04-2023 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
21-04-2023 0 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
14-04-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
07-04-2023 0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
31-03-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 21 lần19 lần19 lần20 lần15 lần9 lần22 lần18 lần13 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 03-06-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-06-2023 4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
26-05-2023 2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
19-05-2023 2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
12-05-2023 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
05-05-2023 2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
28-04-2023 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
21-04-2023 1 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-04-2023 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
07-04-2023 5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
31-03-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 23 lần21 lần17 lần16 lần22 lần22 lần19 lần12 lần16 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-06-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
26-05-2023 3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
19-05-2023 5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
12-05-2023 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
05-05-2023 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
28-04-2023 0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
21-04-2023 1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
14-04-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
07-04-2023 2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
31-03-2023 0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 17 lần17 lần9 lần17 lần29 lần22 lần18 lần18 lần18 lần15 lần
123bee88sm66sodo
Backtotop