Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

20betyeuanh
HOTNhà cái uy tín: Kubet

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 03/06/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-06-2023 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
26-05-2023 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
19-05-2023 0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần0 lần3 lần
12-05-2023 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-05-2023 3 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
28-04-2023 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
21-04-2023 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
14-04-2023 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07-04-2023 2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
31-03-2023 5 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 22 lần22 lần24 lần13 lần15 lần17 lần16 lần16 lần16 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 03-06-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-06-2023 2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
26-05-2023 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần5 lần
19-05-2023 3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
12-05-2023 1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
05-05-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
28-04-2023 1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
21-04-2023 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
14-04-2023 3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-04-2023 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
31-03-2023 2 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 23 lần15 lần8 lần20 lần21 lần21 lần16 lần12 lần21 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-06-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
26-05-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
19-05-2023 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-05-2023 0 lần0 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
05-05-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-04-2023 3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
21-04-2023 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
14-04-2023 0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
07-04-2023 4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
31-03-2023 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần15 lần19 lần27 lần18 lần20 lần13 lần17 lần14 lần19 lần
123bee88sm66sodo
Backtotop